Att driva bolag eller enskild firma är roligt, spännande, kreativt, inspirerande, utvecklande  och berikande.
Det är också hårt arbete, osäkerhet, oro och stress, eller ska jag kanske säga press?

 

Jag har under de senaste åren, i mitt arbete med att stärka kvinnors företagande, mött ett mycket stort antal soloföretagare inom olika branscher, livsfaser, åldrar och erfarenhet.
Den största gemensamma nämnaren är att samtliga många gånger upplever känslor av otillräcklighet, oro över att inte veta hur det kommer att bli och över att deras tankar och idéer kring den egna verksamheten inte “flyger” så fort som de skulle vilja.
Osäkerheten de känner är inte ett resultat av att de inte vet hur de rent teoretiskt bygger upp ett företag. Den informationen finns att läsa i mängder av böcker skriva på ämnet, de kan googla tips och goda exempel, gå kurser, kontakta företagsfrämjande aktörer, lyssna på podcasts och på så sätt fylla på kunskapsluckor.

 

 

När jag arbetade som personlig tränare träffade jag människor som sökt upp en personlig tränare för att komma i bättre fysisk form, kanske gå ner i vikt eller finna balans och välmående. Anledningen till valet att söka upp en personlig tränare  var aldrig för att de inte visste hur de i teorin skulle göra det. Jag träffade aldrig någon som inte visste att de behövde röra på sig eller att en viss typ av mat inte var rätt för den önskade utgången.
De var istället mycket pålästa om både kost och rörelse och visste egentligen precis vad som krävdes. Många av dem hade dessutom provat många gånger förr och misslyckats. De visste redan vad som krävdes men lyckades ändå inte få till en förändring.
Precis lika lite handlar förmågan att bygga företag bara om att  veta hur man ska göra det i teorin. Om så var fallet skulle det inte vara några problem, särskilt inte för många av de kvinnor som ofta är både pålästa och väl förberedda.
Båda exemplen vittnar om att all teori i världen inte kan mäta sig med det som verkligen har betydelse för att starta, genomföra och fullfölja något: Ett starkt mindset.

 

 

Ett mindset är ett särskilt sätt att tänka kring hur du tar dig an utmaningar och möter misslyckanden. Det handlar om ett förhållningssätt där du behöver identifiera och justera dina tankar om dig själv och din verksamhet för att sedan försöka och försöka igen. Om att resa på dig och ramla, resa på dig för att ramla igen och dessutom om att göra den här processen till något helt naturligt😊.
Jag upplever att soloföretagare är särskilt utsatta och behöver därför i ännu större utsträckning utveckla ett mindset som hjälper dem framåt. När känslor av otillräcklighet och osäkerhet tränger sig på efter att ha “ramlat” för tionde gången,  är ett starkt och stabilt mindset det som gör skillnad för den fortsatta utgången.
Ditt mindset är den enda boten mot utmaningar, känslor av osäkerhet, oro och otillräcklighet och är det enda som på sikt kan lösa blockeringar som begränsar och förminskar dig som entreprenör och företagare. Att lösa blockeringar du inte ens visste att du hade kan vara svårt och här kan du ta hjälp av en coach specialiserad på hypnos. Ja, du hörde rätt…. hypnos, vilket inte alls är det “woo-woo” du eventuellt tror att det är, utan ett mycket effektivt sätt att på ett snabbt sätt få dig att se och tänka på dig själv och din tillvaron på ett nytt sätt.
Teorier kring hur uppbyggande verksamhet ska gå till har inget syfte om vi inte har definierat och förstått att vi agerar utifrån inre bilder och trosföreställningar om oss själva. Föreställningar och övertygelser vi behöver finna strategier för att hantera. Och vi gör det genom att etablera ett mindset som blir vår bästa vän när det blåser.
Sophia W Renemar
Nyfiken på vår verksamhet och innehållet i våra medlemskap?