Samarbete, gemenskap och strategiska allianser är några av de största tillgångarna i ett kvinnligt entreprenörskap. Hera Hub Sweden samarbetar gärna med intressanta aktörer.

 

Vi er fram emot ett givande och nytänkande samarbete med Handelsbanken

 

 

 

 

“Heart in business ledarutveckling står bakom Hera Hub för att vi vill bidra till att stärka det personliga och unika entreprenörskapet. Vi vill bidra till de goda intentioner som finns i Hera Hub med fokus på  samarbetskultur och modiga målsättningar. Vi vill bidra till att skapa goda förutsättningar för kvinnor som vill utveckla sig själv och sitt personliga ledarskap.
Vi vill också bidra till att Hera Hub upplevs fri och stöttande i att på djupet kunna lära av varandras färdigheter för att lyckas.”
Vi erbjuder ledarträning till både medlemmar och icke- medlemmar.
Anna Pia Hellstedt är grundare till ledarutvecklingskonceptet Heart in business. Hon har utövat sitt entreprenörskap i 20 år 2017. Hon tillhör en lärandegemenskap av certifierade NLP tränare som heter Interaction Consulting Group. Hon jobbar i Norge och Sverige.
Hennes mission är att hjälpa ledare att utveckla det hållbara och helhjärtade engagemanget i vardagen.