En förutsättning för alla entreprenörer, företagare eller arbetstagare som bygger något som ännu inte finns i fysisk form. Skapandet eller frambringandet av en tanke som sakta tar form, stöts och blöts och förfinas efter hand, är det som driver entreprenörer och intraprenörer vidare.
Runt om dig står de som tror på det du gör, som rycks med i din vision och som ser ditt många gånger hårda arbete. Väl medvetna om att detta i sig kommer att ta dig framåt. De stöttar och de bidrar genom att finnas där om du ber dem om hjälp. De är dina ambassadörer, dina varumärkesspridare och de tvekar inte att berätta om dig och dina tjänster eller produkter.
Vid sidan av dessa påhejande fans finns också de som inte tror på vad du försöker göra, som inte rycks med i din vision och som inte förstår ditt många gånger hårda arbete. Istället ifrågasätter de varför du lägger tid på något så onödigt, när du skulle kunna ha ett ”vanligt arbete”, en vanlig anställning?

Att leva i ovisshet är en konst och består av att, utan garanti och säkerhet om utgången, varje dag gå upp och ta ett steg närmare din vision. Det handlar om att tro på något som ännu inte finns greppbart och konkret. Och om att, som ett resultat av detta, hantera de tvivel och ifrågasättande som kommer från både dig själv och din omgivning.
Det här är också anledningen till varför du själv behöver vara grundad i dina tankar och idéer kring hur du vill arbeta och lägga upp alla dina projekt i linje med det liv du vill leva.
Projekt som går i linje med hur du vill leva ditt liv kräver att du har funderat över varför du vill leva på ett särskilt sätt och ägna dig åt särskilda saker.

 

 

 

Oavsett vad det är du har bestämt dig för att bygga upp ökar förutsättningen för att lyckas om du har några saker på plats.  Dessa är 5 av mina personliga favoriter:
En struktur som främjar det du vill åstadkomma
Ett nätverk av påhejande fans runt omkring dig
Förebilder att låna drag från
En coach som utmanar och utvecklar dig
Ett team som får dig att komma längre

 

Konsten att leva i ovisshet är en förutsättning för alla som skapar något som inte finns eller fanns från början. Ovissheten som många gånger kan te sig både skrämmande och jobbig, går att parera genom att ha en plan för hur du hanterar den. Du behöver en plan för hur du hanterar både självtvivel och katastroftankar, liksom för hur du kopplar på dig resurser som hjälper och stärker dig längs vägen. Viktigast av allt behöver du förstå, att när du står mitt uppe i något som verkar som en aldrig sinande ”röra”, så är du aldrig ensam. Det finns många runt omkring dig som kommer att vilja leva i ovisshet tillsammans med dig.
Oavsett vad vi tar oss för är ingenting givet. Hur livet kommer att utvecklas för var och en av oss är ovisst och det enda vi vet med absolut säkerhet är att det en dag tar slut.
Sophia W Renemar

Välkomna att besöka oss för att ta reda på mer om hur vi stärker och utvecklar kvinnors företagande!
Vi sitter på  på S:t Olofsgatan 9B i Uppsala mellan 09.00 och 17.00 (oftast både tidigare och senare)
Om du är intresserad av vår verksamhet – boka ett fikamöte med Hera Hub Uppsalas grundare Sophia Renemar här: Fikamöte
Hera Hub Uppsala i social media:
FACEBOOK
INSTAGRAM