Hur bygger man ett framgångsrikt företag? Vilka ingredienser måste finnas med och vilken är metodiken man använder för att bygga upp kapital i form av kultur, struktur och pengaflöden?
Svaren är många och spretiga och spänner allt ifrån behovet av en tydlig vision, en kanalstrategi med närvaro i rätt sociala kanaler, rätt affärsmodell, att du lär känna din kund, har långsiktiga och kortsiktiga mål, förmågan att bygga upp ett team, har kapital, är uthållig och aldrig ger upp……för att bara nämna några.

Och beroende på vem du frågar kommer svaren att skilja sig åt, trots de responderandes övertygelse  att just deras svar är det korrekta.
Tänk om det är så att alla har rätt? Att oavsett vilka åtgärder och strategier du väljer, så är förutsättningen att du har med dig något annat, helt avgörande? Något som kanske är gemensamt för alla som lyckats?
Tänk om den gemensamma nämnaren för de som lyckats före dig, oavsett strategi,  är tron på den egna förmågan, passionen för det de gör och ett mindset av att redan vara där de ville vara, innan de faktiskt var där?
Om allt faktiskt handlar om att bara vara i det du bygger mot och att varje dag ta ett steg i den riktning som känns genuin, sann och tilltalande för dig själv? Trots att den riktning du väljer inte överensstämmer med övrigas?
Och tänk om du bara genom att göra just detta inte bara påverkar din omgivning på ett positivt sätt, utan också skapar välmående och harmoni i ditt eget liv, genom vissheten om att du gör precis det du ska, här och nu?

 

“Både du och jag lever i ett samhälle och en kultur där behovet av konsensus verkar förlamande och som gör att vi ibland slutar tänka själva….”

  • Vi lever i en konsumtionskultur, där vi är överens om vad som är värt att lägga pengar på (märken, trender, stilar)
  • Vi rör oss i sociala nätverk där liktänkande är önskvärt, även om vi säger att oliktänkande stärker.
  • Vi arbetar i miljöer som främjar status quo, där vi skyr sådant som kan vända upp och ner på och utmana det vi byggt upp.
  • Vi utbildas i system där vi mäts efter en överenskommen standard
  • Vi är delar av organisationer som fokuserar på hierarki för ordningens (och samförståndets) skull, i motsats till “röran” vi är rädda för ska uppstå i dynamiska, tillåtande, kollaborativa miljöer.
  • Vi söker efter ett överenskommet recept vi anser vara det bästa för att bygga företag
Konsensus eller behovet av att vara överens är förlamande på det sätt att vi tenderer sluta tänka själva. Något som i sin tur leder till att vi lyssnar till alla andras åsikter, tankar och reflektioner, istället för att gå in i oss själva och ha tillit till vår egen röst.

Bygg ditt företag och dig själv genom att lyssna till dig själv. Förutsätt inte att rätt svar finns utanför dig själv i form av någon annans strategier. Sök istället efter gemensamma nämnare hos dina förebilder och med vilket mindset de lyckats bygga det som liknar det du vill åstadkomma.
Sophia W Renemar

Välkomna att besöka oss för att ta reda på mer om hur vi stärker och utvecklar kvinnors företagande!

Vi sitter på  på S:t Olofsgatan 9B i Uppsala mellan 09.00 och 17.00 (oftast både tidigare och senare)

Om du är intresserad av vår verksamhet – boka ett fikamöte med Hera Hub Uppsalas grundare Sophia Renemar här: Fikamöte

Hera Hub Uppsala i social media:
FACEBOOK
INSTAGRAM