Innovativ kompetensutveckling och välmående för medarbetare i en ny miljö

Företagspaket – Hera Hub erbjuder företagets/organisationens medarbetare kontinuerlig, nytänkande kompetensutveckling, inspiration och energiboost i ett dynamiskt community.

För att utveckla och skapa innovation i företag och organisationer behövs nya insikter , andra sätt att tänka och handla.   Huruvida företag och organisationer utvecklas och växer är dock beroende på hur människorna i dem utvecklas och växer, i vilken miljö de verkar och hur inflödet av nya insikter ser ut.

Co working är ett svar på nya behov och nya flexibla sätt att arbeta. Här erbjuds en samlingspunkt där entreprenöriella människor inom en mångfald av områden träffas för att utveckla idéer, utbyta kunskap och nätverka.

Hera Hub erbjuder ett spännande och nytänkande samarbete mellan medarbetare i organisationer/företag och entreprenörer i en unik co working – miljö som ger en boost för medarbetare, nya tankar, idéer , insikter och samarbeten över gränser.

Här lockas, utmanas och smittas dina medarbetare av miljön, den entreprenöriella andan , den energi och det möjlighetsfokus som är kännetecknande för platsen.

Informationsfrukost Sharing och kompetensutbyten för företag torsdag 15 november 7.30 – 8.30

Under frukosten berättar vi mer om hur nya arbetsformer kan påverka dig, dina medarbetare och ditt företag på ett värdefullt sätt. Hos Hera hub har du möjlighet att testa co-working, gigekonomi, sharing-konceptet, digitala tankar och annat som det pratas om just nu.

Anmäl dig senast 9 november till sophia@herahub.com

Emprovement space – för medarbetare
She leads – nätverk för kvinnors ledarskap