Som egen företagare har du förmånen att njuta av friheten i att själv bestämma över hur, var och med vem du ska arbeta. Du njuter av att själv kunna lägga upp dina dagar och fördela dem på det sätt som passar dig bäst. Du älskar självbestämmande och anser att frihet är det allra viktigaste för dig i ditt arbete.

Ett oxymoron

Det mått av frihet du kommer att kunna uppnå är dock ett resultat av hur stort ansvar du tar över de saker du behöver göra för att åtnjuta den frihet du eftersträvar. I ansvarstagandet ligger bland annat den disciplin och den struktur med vilken du sätter förutsättningarna samt att kontinuerligt och fokuserat fortsätta med det du planerat även då det känns svårt.
Det handlar om att visa respekt för dig själv genom att efterfölja de saker som är viktiga för dig och om att uthålligt fortsätta göra det du identifierat som viktigt. Du är fri att göra det du vill, men samtidigt bunden till att göra det som krävs för att kunna vara fri…..

Ensam är inte stark…

Soloföretagare som spenderar sin största tid ensamma hemma är en grupp där just ansvarstagande  blir särskilt viktigt och också särskilt utmanande. Inte nog med att du inte har någon att bolla tankar och idéer med. Du har ingen som kan hålla dig själv ansvarig för alla dina planer. Med andra ord bollar du med dig själv och håller dig själv ansvarig inför dig själv.
I ett community som Hera Hub har du inte bara tillgång till människor som kan hålla dig ansvarig på veckobasis. Du har även tillgång till kreativa individer med den gemensamma nämnaren att de alla vill se dig lyckas. De kommer att hålla dig ansvarig för att du gör det du säger att du ska göra, de påminner dig när du drar åt andra håll (som känns enklare) och de finns där för att plocka upp dig när du “kört i diket”.

 

 

Kontinuitet och uthållighet är byggstenar för ett hållbart företagande. För att lyckas krävs struktur, disciplin liksom ett sätt att hantera oro och påhittade inre föreställningar.
Chansen för att lyckas är många gånger större om du befinner dig i ett sammanhang där du får hjälp med att bygga struktur och där det finns människor som kommer att hjälpa dig genom att hålla dig ansvarig inför dig själv.
Människor som kommer att hjälpa dig ta ansvar för den frihet och det självbestämmande som är slutmålet för dig och många andra entreprenörer och företagare.

 

Sophia W Renemar

Nyfiken på vår verksamhet och innehållet i våra medlemskap?