Co working trenden fortsätter att ta över världen och introducerar därmed ett etablerat sätt att arbeta, samarbeta och lära tillsammans. Precis som all annan innovation fortsätter trenden att utvecklas och nya nischer inom co working ser dagens ljus.
Begreppet på den företeelse som fått samlingsnamnet co working är inte alls gammalt och de första co working hubbarna började växa upp under början av 2000-talet. Tanken föddes dock ännu tidigare och Berlin är en av de platser som nämns som pionjärer.
Då i form av Hacker spaces, där människor med intressen inom teknologibranschen träffades för att arbeta tillsammans.

Tanken med co working var (och är fortfarande) att ensamföretagare kombinerar friheten, flexibiliteten och oberoendet som egen, med de sociala strukturerna som erbjuds i co working.
På dessa co working hubbar möts företag från olika branscher och arbetar under samma tak. En grafiker och en programmerare möts vid kaffemaskinen och kanske det till och med serveras gemensam fika dit alla är välkomna. Ibland erbjuds aktiviteter och utbildningar medlemmarna kan ta del av. Det är ett myller av folk och känslan är fräsch och uppsluppen. Det känns kreativt, modernt och många gånger väldigt hipp! Fokus ligger på själva platsen, vilken allt som oftast (fortfarande) är nischad mot företag inom teknologisektorn.
Tankarna hos många, när de hör ordet co working, verkar gå till de traditionella kontorshotellen. En plats där soloföretagare i första hand söker efter en plats att verka på, som inte är hemma eller på ett bullrigt café. Även större företag hyr in sig på en yta, där medarbetare har sin hemvist. Här kan de köpa sig en plats vid skrivbord eller i avskildhet i ett rum och ägaren av kontorshotellet säljer kvadratmeteryta.

Co Working = Communities

Men så har vi det jag själv, och många med mig, betecknar som co working – communities.
Här ligger fokus på kontexten. På en känsla av sammanhang att tillhöra, att inspireras, att trivas och lära i. Ett sammanhang där samarbete är mycket mer än bara ”att befinna sig på samma plats”. Här bidrar du med din kunskap och kompetens på regelbunden basis. Du leder workshops och fyller på andras kunskapsluckor, medan du fyller på dina egna genom andra medlemmars expertis.
Här är platsen sekundär och kontexten primär. Jag pratar om ett community där de riktiga utmaningarna med entreprenörskap och företagande synliggörs, lyfts upp och diskuteras. Där vi utbildar, hjälper, stöttar och stärker varandra genom oro, prövningar och motgångar, precis som vi firar våra framgångar tillsammans.

Entreprenör eller anställd?

Som företagare  saknar du flera av de saker  som är självklara för anställda. Saker som gör ett stärkande community ännu viktigare.
  • En arbetsbeskrivning som ringar in ditt uppdrag och beskriver vad du ska eller inte ska göra.
  • En chef (som är en annan person än du själv)  som du kan fråga, bolla med eller få stöd av, när du inte vet vad som ska prioriteras
  • En lön som kommer in i slutet av varje månad och som för det mesta (provocerande, jag vet, men sant😊) är oberoende av din insats
  • Arbetskollegor att fika, luncha och dela tankar om ditt arbete med

Även anställda saknar förmåner som egna företagare har. Kanske särskilt i de fall där de som anställda inte får utlopp för sin kreativitet

  • Förmånen att få arbeta med sin passion eller sin dröm
  • Flexibiliteten och friheten att bestämma när, var och hur mycket de ska arbeta
  • Att själva kunna sätta villkoren för arbetskultur och arbetsmiljö
  • Friheten att agera på goda idéer som kommer till dem
  • Inga begränsande lönetak
  • De kan själva ta snabba beslut och experimentera och testa utan långa utdragna beslutsprocesser.
Jag har själv haft förmånen att vara både anställd och egen företagare och vet att det är två vitt skilda kulturer som omger de olika arbetsformerna. Två kulturer jag är säker på kan och kommer att kunna berika varandra.

En spännande trend som är ett exempel på just detta är att stora organisationer börjar fatta intresse för co working konceptet som ett sätt att utvecklas och jobba med innovation och på Hera Hub har vi redan spännande tankar om kompetensutveckling för företag och organisationer.

Kärleken till frihet och oberoende

Entreprenörskap och företagande är ett sätt att leva. Ett sätt där passion, driv och kärleken för frihet och oberoende är större än kärleken till tryggheten i ett ”nio till fem-liv”. Ett sätt där kreativitet, problemlösning, utveckling och driv är dagliga inslag och där fokus är inställt på möjligheter i motsats till svårigheter.
Det är en berg – och dalbana av lycka, osäkerhet, rädsla, glädje, uppgivenhet, trötthet och stolthet. Detta är de riktiga utmaningarna med entreprenörskap. Utmaningar du inte bara kan hantera med verktyg för hur du startar och driver företag. Något vi i affärssammanhang hittills har lagt fokus på.

Entreprenörsutveckling

I affärssammanhang pratar man om företagsutveckling. På Hera Hub  kallar vi det för entreprenörsutveckling, där fokus ligger på entreprenören, i motsats till på företaget. Ett inre fokus, till skillnad från ett yttre.
Det är så vi får entreprenörer att växa. Det är så vi får människor att växa. Det är så vi får individer från olika arbetsformer att växa som människor och som professionella.

Ett axplock av intressanta artiklar om co working och trender kring arbetsliv

https://www.theglobeandmail.com/business/commentary/article-why-co-working-spaces-are-flourishing/

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/02/20/the-here-to-stay-workplace-trends-hr-shouldnt-fear/#7a323a6548cc

https://www.hrdive.com/news/when-millennials-job-hop-its-because-they-feel-underutilized/521487/

https://www.theglobeandmail.com/business/commentary/article-why-co-working-spaces-are-flourishing/

https://www.forbes.com/sites/eustaciahuen/2017/03/31/5-most-beautiful-coworking-spaces-in-the-world/#193b59225524

 

Sophia W Renemar

 

Välkomna att besöka oss för att ta reda på mer om hur vi stärker och utvecklar kvinnors företagande!
Vi sitter på  på S:t Olofsgatan 9B i Uppsala mellan 09.00 och 17.00 (oftast både tidigare och senare)
Om du är intresserad av vår verksamhet – boka ett fikamöte med Hera Hub Uppsalas grundare Sophia Renemar här: Fikamöte
Hera Hub Uppsala i social media:
FACEBOOK
INSTAGRAM