Som entreprenör och företagare väljer du en livsstil som kommer med några säkra grundantaganden

Du arbetar trots att det ibland inte känns som att du vet vad du gör
Du fortsätter trots att ditt ego (den outtröttliga rösten som aldrig håller käften i ditt huvud) talar om för dig att du inte kan, vet eller vågar
Du skruvar, testar och experimenterar
Du ändrar, genom att ha ett öppet sinne, riktning utan att tappa tron på dig själv.
Du investerar tid och pengar som kommer att hålla dig ansvarig för vad du sagt att du ska göra.
Du omger dig med människor som kommer att hjälpa dig genom att peppa dig, utmana dig och som verkligen vill se dig lyckas
 Och självklarast av allt……
DU SLUTAR ALDIG ATT LÄRA DIG NYA SAKER
Att lyckas vandra den här vägen fram till en slutdestination kräver i sin tur en jordmån som maximerar förutsättningarna för tillväxt. Förutsättningar som också blir en livsstil för hållbarhet, glädje och utveckling på vägen.

 Du avsätter tid för meditation och stillhet

Hör du din egen röst i allt brus? Svaret på många av dina frågeställningar finns redan inom dig, men vi är vana och upplärda att söka efter det mesta utanför oss själva. Det är lätt att fråga andra och det krävs mycket mer av oss själva att finna svaret hos oss själva. Stillhet gör att vi (om vi har tur) lyckas höra svaret som hela tiden finns/har funnits inne i oss själva. Stillhet är även ett botemedel mot det “magont” som många gånger är ett resultat av osäkerheten i uppbyggnad av företag.

 Du avsätter tid för att på riktigt lära känna dig själv

Hur ser du på dig själv i din roll som företagare? Hur ser du på att tjäna pengar på det du älskar att göra? För många företagande kvinnor (och säkert även män) är arbetet nästan som ett kall. Hur ser du i så fall på att tjäna pengar på ett kall? Har du koll på hur du tänker?

Du avsätter tid för reflektion och feed back

Från dig själv och från den sfär av människor som hjälper dig att utvecklas. Vad har fungerat/inte fungerat? Vad ska du sluta med/fortsätta med?

Du läser/tar del av tankar från stora tänkare och filosofer

som kan få dig att upptäcka en annan del av livet än den snäva bild av verkligheten som porträtteras via media

Det är sällan slutdestinationen som är det som avgör huruvida du är ”lyckad” (vad du nu väljer att lägga in i det konceptet😊) eller inte, det är uthålligheten och den spirit du anammar på vägen dit.
Uthållighet och spirit är färskvaror som behöver vattnas och pysslas om för att fortsatta vara en optimal jordmån på färden genom ditt liv, ditt entreprenörskap och ditt företagande.

 

Sophia W Renemar

Nyfiken på vår verksamhet och innehållet i våra medlemskap?