Hur många projekt driver du i ditt liv? Är det flera eller är det ett enda stort projekt?
Vilket ansvar tar du för att du ror ditt eller dina projekt iland och vilka strukturer har du för att säkerställa att du lyckas?
Frågor viktiga att ställa med jämna mellanrum, inte minst för att faktiskt säkerställa att det är vi själva som styr. Det är lätt att märka när det inte är vi själva som styr: Vi kastar oss till exempel huvudstupa över saker som ”dyker upp” och reagerar på en massa händelser runt omkring oss. Många gånger dikterade av någon annan. Resultatet? Vi springer hela tiden någon annans ärenden. Det är någon annan som styr och själva blir vi kvar i baksätet……

Låt oss leka med tanken på att vi har några saker som betyder mest av allt för oss för att vi ska må bra och känna oss tillfreds med våra liv. Är det möjligt att få ihop dessa områden i ett och samma övergripande projekt? Går det att hitta en “paketlösning”?

Första gången jag fick frågan var jag alldeles för fast i övertygelsen om projekt som arbetsrelaterade. Jag märkte också att jag gjorde en fast tydlig distinktion mellan arbete och privatliv. Dessa två var för mig inte förenliga och skulle kanske heller inte vara det.
Sedan dess har jag träffat många människor som inte bara lyckas förena olika områden i sitt liv och på så sätt upplever en bättre balans mellan olika områden, utan dessutom arbetar tillsammans med familj och vänner.

Vilka är några av förutsättningarna för att projekt ska bli lyckat?

  • Det har en tydlig och deklarerad start
  • Det finns en tidsplan
  • Strukturer som främjar att det som ska bli gjort, blir gjort
  • Milstolpar som hjälper dig se om du är på rätt väg
  • Sätt att mäta dina framsteg
Min syn på projekt har ändrats. Jag har ett enda stort projekt, med en mängd olika delprojekt. För att jag ska lyckas bra med mitt projekt är förutsättningarna att jag lyckas styra villkoren själv.
Är det möjligt? Självklart!

Krävs det insikter om mig själv, krävs det arbete, uthållighet och struktur?
I allra högsta grad.
Är jag beredd att stryka ett streck över alla de omständigheter jag rabblar upp som ett mantra, som hindrar mig från att sätta igång?
Jag är beredd!
Förstår jag att det inte finns NÅGOT i hela världen i stilen  ”När lusten faller på ska jag…..Jag måste hämta lite inspiration innan jag kan….”
Förstår jag vilken kraft som är förenad med att ta ETT litet steg varje dag? Oavsett hur lusten faller på eller hur inspirerad jag är.
Jag förstår och jag hör vad jag säger😀. Inspirationen behövs i allra högsta grad, men jag använder den inte som startbränsle. Jag använder den som påfyllning vid uppförsbackar, pucklar och till synes oöverstigliga hinder.
För att lyckas behöver vi omge oss i miljöer där människor brukar och vårdar jorden och som vet att frön behöver näring, värme, tid och kärlek för att växa. En miljö som vet att passion, uthållighet och action är förutsättningar för att växa upp till livskraftiga träd. För att lyckas behöver vi en känsla av sammanhang. En kontext där vi generöst delar kompetens och kunskaper med varandra.
Det största projektet är det som äger rum här och nu: Ditt liv. Det viktigaste projekt du kommer att gå in och projektleda. Den finaste gåvan du kommer att ge bort.
Välkommen till Hera Hub

Sophia W Renemar

Välkomna att besöka oss för att ta reda på mer om hur vi stärker och utvecklar kvinnors företagande!
Vi sitter på  på S:t Olofsgatan 9B i Uppsala mellan 09.00 och 17.00 (oftast både tidigare och senare)
Om du är intresserad av vår verksamhet – boka ett fikamöte med Hera Hub Uppsalas grundare Sophia Renemar här: Fikamöte
Hera Hub Uppsala i social media:
FACEBOOK
INSTAGRAM