INTEGRITETSPOLICY

Vi behöver spara och behandla personuppgifter för att driva och upprätthålla en kvalitativ och digital plattform, som förenklar våra medlemmars vistelese på Hera Hub Sweden.

Denna policy beskriver hur Hera Hub samlar, använder och delar personuppgifter från konsumentanvändare på vår webbplats som finns på www.herahub.com/sweden och onlinetjänster. Denna policy gäller även på någon av våra andra webbplatser som postar denna policy. Vi uppmuntrar dig att läsa denna policy och våra användarvillkor.

För att uppfylla kraven i EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR) för våra europeiska konsumenter och användare, beskriver denna integritetspolicy policy den rättsliga grunden för vilken vi behandlar dina personuppgifter / information och tillhandahåller annan information som krävs av GDPR.

 

Ändringar av denna policy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och / eller ändra villkoren i denna policy, och som sådan kommer vi att skicka dessa ändringar till vår webbplats hemsida på www.herahub.com/sweden så att våra användare och / eller besökare alltid är medvetna om typen av information som vi samlar in, hur den ska användas och under vilka omständigheter.

Om Hera Hub vid något tillfälle beslutar att använda sig av personligt identifierbar information i fil på ett sätt som skiljer sig väsentligt från det som anges och samtyckes till när denna information samlades in, ska användaren/ användarna/den avbildade omedelbart informeras via e-post . Användaren/den avbildade ska på så sätt ha möjlighet att tillåta användningen av deras uppgifter på detta separata sätt.

Vi samlar in och behandlar din personliga information för en rad olika ändamål som beskrivs i denna policy.

 • För utförande av ett medlemskap
 • För att utföra våra avtalsförpliktelser till dig, inklusive men inte begränsat till att uppfylla medlemsbeställningar eller inköp som du har gjort (inklusive betalning)
 • Kontakta dig i samband med eventuella problem med ditt köp och tillhandahållande av våra tjänster
 • Där vi behöver tillhandahålla din personliga information till våra tjänsteleverantörer
 • Där vi behöver samla in personuppgifter från tredje parts källor och när du får tillgång till produkter och tjänster från tredje part, där vi samlar in data från tredje part eller för att aggregera och centralisera data för tjänsten.
 • Att uppfylla juridiska skyldigheter. Att följa lagar, förordningar, domstolsordningar eller andra juridiska skyldigheter eller att hjälpa till vid en utredning.
 • För legitima intressen. Att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla tjänsterna

Samtycke som grund för insamling av personuppgifter

Vi kommer att begära ditt samtycke att behandla din personliga information. Du kan ange ditt samtycke genom att markera en ruta (eller motsvarande åtgärd) för att ange ditt samtycke när du ger oss din personliga information via våra tjänster online eller via ett formulär då du registrerar eller skapar ett konto hos oss.

Varför vi samlar in personuppgifter

Vi behöver samla in information om dig för att driva en kvalitativ verksamhet på Hera Hub.

Vad vi samlar in

 • Vi kan samla in ditt namn, adress, företagsinformation, födelsedatum, e-postadress, fakturering och / eller kreditkortsinformation samt annan information du direkt ger oss på Hera Hub, som kan användas när du köper produkter och / eller tjänster och att leverera de tjänster du har begärt.

Denna webbplats ska endast samla in personuppgifter som du medvetet och villigt ger samtycke till genom kompletterade medlemsblanketter, undersökningar, inköp och e-postmeddelanden.

Vi loggar automatiskt information om dig och ditt företag.  När du till exempel besöker vår webbplats kan automatiskt insamlade uppgifter innefatta spårningsteknologier från tredje part och serverns loggar.

Vi kan också samla information om din dators hårdvara och / eller programvara. Sådan insamlad information kan innefatta men kan inte vara begränsad till din IP-adress, webbläsartyp, domännamn, åtkomsttid och olika webbadresser.

Småkakor

Vi kan logga in information med “cookies”. Kakor är små datafiler som lagras på din enhet av en webbplats. Vi kan använda båda sessionskakorna (används för att lagra data för sessionen) och ihållande cookies (som finns kvar på din enhet tills du tar bort dem) för att ge dig en mer personlig och interaktiv upplevelse på Hera Hub. Se nedan för de specifika typerna av cookies vi använder och deras respektive ändamål.

Vi kan skapa anonym information från de personuppgifter vi mottar om dig och andra personer vars personuppgifter vi samlar in. Anonyma data kan innehålla analysinformation och information som samlas in av oss med hjälp av cookies. Vi gör personuppgifter till anonyma uppgifter genom att utesluta information, till exempel ditt namn, som gör att personuppgifterna är personligt identifierbara för dig. Vi använder denna anonyma data för att analysera användningsmönster för att förbättra Hera Hub.

Vi använder informationen vi samlar på följande sätt

 • För att arbeta med driften av vår webbplats och för att säkerställa leverans av tjänsterna du behöver.
 • För att behålla och förbättra våra tjänster på ett enkelt och digitaliserat sätt
 • För att kommunicera med dig. Denna kommunikation kan innehålla e-postmeddelanden för att informera dig om andra möjliga produkter och / eller tjänster som kan vara tillgängliga för dig på webbplatsen, undersökningar och / eller frågeformulär relaterade till din åsikt om nuvarande eller möjliga nya tjänster som erbjuds eller kan erbjudas, sociala meddelanden eller andra nyhetsbrev beroende på dina inställningar.
 • För att svara på dina kommentarer och frågor och ge dig användarsupport.
 • För att bearbeta betalningar du gör via Hera Hub.
 • För att skydda, utreda och avskräcka mot bedräglig, obehörig eller olaglig aktivitet.

Du kan när som helst avstå från att ta emot information från oss. Våra nyhetsbrev visar tydligt hur du kan av-prenumerera eller hur du bockar i när du vill ha information från oss, utan att finnas med i nyhetsutskick.

Vi sparar dina personuppgifter i:

 • Zoho (crm-system)
 • Nexudus (Medlemssystem)
 • Mailchimp (för nyhetsbrev 

Vi postar (efter samtycke) bilder i våra sociala kanaler:

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med

 • Våra Tjänsteleverantörer.
  Vi kan dela dina personuppgifter med våra tredjepartsleverantörer (dvs. tredjepartsprocessorer) som tillhandahåller tjänster som dataanalys, betalningsbehandling, informationsteknik och relaterad infrastruktur, e-postleverans, coaching-programvara och andra liknande tjänster.
  Vi kräver att våra tredjepartsleverantörer endast använder din personliga information för att tillhandahålla de tjänster vi har begärt. Dessa tredjepartsleverantörer kan vara placerade utanför Europeiska unionen.
  Hera Hub säljer inte, eller hyr inte ut några av sina kundlistor och / eller namn till tredje part.
 • Företagsomstrukturering. Vi kan dela personlig information när vi gör en affärsöverenskommelse, eller förhandlar om en affärsöverenskommelse som innebär försäljning eller överföring av hela eller en del av vår verksamhet eller tillgångar. Dessa erbjudanden kan innefatta eventuella fusioner, finansiering, förvärv eller konkurshandel eller förfarande.Då Hera Hub är ett företag som finns även utanför Sverige och Europa, kommer dina personuppgifter att delas utanför Sverige, dock endast inom samma företag/organisation.

Övriga upplysningar. Vi kan dela personuppgifter som vi anser vara nödvändiga eller lämpliga (a) att följa gällande lagar, (b) Att följa lagliga förfrågningar och rättsliga processer, inklusive att svara på förfrågningar från offentliga och offentliga myndigheter för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav. (c) att tillämpa vår policy; och (d) för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom.

INFORMATION som kan vara synlig för andra användare

Om du har en medlemsprofil på sajten kan vissa uppgifter vara synliga för andra Hera Hub-medlemmar, även utanför Sverige, inklusive ditt namn, företagsinformation, personliga bio, foto, medlemskapsplats och länkar till dina professionella och personliga webbsidor.

Om du inte har skapat en profil kan vi ha skapat en för dig med hjälp av informationen du tidigare lämnat eller informationen i din LinkedIn-profil, för att underlätta samspelet med funktioner på webbplatsen. Du kan styra informationen som är synlig på webbplatsen genom att justera informationen och inställningarna i din Hera Hub-medlems profil under “Mitt konto”.